Glicee og Monotypier

Glicee er framstilt ved avfotografering av et motiv, f. eks et maleri. Bildefilen bearbeides sammen med kunstneren for å oppnå ønsket effekt. Trykkes på akvarellpapir av god kvalitet. Trykket kan deretter bearbeides videre av kunstner med f. eks pastell. Numereres og signeres av kunstner for å sikre ønsket opplag.

Monotypi er en grafisk teknikk der motivet påføres direkte på en trykkplate. Medium kan være olje eller vannbasert. En trykkplate kan gi opphav til et lite antall (max 4) ferdige trykk som vil få ulikt utseende.

Kontakt for flere opplysninger/bestilling: 45465760 /jhagevik@gmail.com